• English
 • Ελληνικά

Error message

The file could not be created.

Η Πολιτεία και ο Πολίτης

Ο δεύτερος θεματικός κύκλος καλύπτει εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές βιωματικής μάθησης για ενήλικες ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου με στόχο την ανάδειξη της σχέσης Πολίτη και Πολιτείας, την ανάπτυξη διαλόγου με τα προβλήματα της εποχής, τα ζητήματα της πόλης και του δημόσιου χώρου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες. 

Η δράση αυτή αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες. Σκοπό της αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην από φιλοσοφική σκοπιά προσέγγιση καθημερινών ζητημάτων, στην παρουσίαση σημαντικών επιστημονικών θεμάτων κυρίως επίκαιρου χαρακτήρα, στην ανάδειξη σημαντικών μορφών πολιτιστικής δημιουργίας και της συμβολής τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην ενίσχυση της σχέσης πολιτείας και πολιτών.

Το πρόγραμμα καλύπτει τέσσερα (4) θεματικά πεδία :

1. Θεματικό Πεδίο: Φιλοσοφία & Σύγχρονη Προοπτική

2. Θεματικό Πεδίο: Επιστήμες & Τεχνολογία

3. Θεματικό Πεδίο: Πολιτισμός & Δημιουργία

4. Θεματικό Πεδίο: Πολίτης & Πολιτεία

 

Καθένα από τα θεματικά πεδία περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, επιτόπια μαθήματα/ξεναγήσεις και εργαστήρια (workshops). Έμφαση δίνεται στη διαλεκτική παράθεση και βιωματική κατάκτηση της γνώσης καθώς και στη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι εβδομαδιαίες διαλέξεις διαρθρώνονται στη βάση επιμέρους ενοτήτων ανάμεσα στις οποίες ο/η  εκπαιδευόμενος/η καταρτίζει το δικό του/της πρόγραμμα: επιλέγει και παρακολουθεί ένα πλήρες θεματικό πεδίο, ή μία ή περισσότερες ενότητες από ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία.

Οι διδάσκοντες των προγραμμάτων θα είναι ειδικευμένοι επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, καθηγητές Πανεπιστημίου και μέλη Δ.Ε.Π., διακεκριμένοι διανοητές και καλλιτέχνες.

Οι διαρκείς εξελίξεις στον ερευνητικό χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και οι πρόσφατες αλλαγές στην αγορά εργασίας, συντέλεσαν στη δημιουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης και να τους προσφέρουν τη δυνατότητα της σε βάθος διείσδυσης στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Τα προγράμματα σκοπεύουν στη διαμόρφωση νέων επιστημόνων οι οποίοι θα είναι σε θέση ν' αντιμετωπίσουν ένα εύρος θεμάτων (γνωσιολογικών, ηθικών, πρακτικών) που απασχολούν την πολιτεία και τους πολίτες. Οι απόφοιτοι εκπαιδεύονται ώστε να είναι ανοιχτοί στη διά βίου μάθηση και να μπορούν να επανατροφοδοτούν τα αποθέματα της γνώσης τους.

Ειδικότερα τα  προγράμματα  καλύπτουν τα παρακάτω εννέα (9) θεματικά πεδία:

 1.    Φιλοσοφία 
 2.     Γλώσσα
 3.     Βιομηχανική Αρχαιολογία
 4.     Θεωρία της Επιστήμης
 5.     Μαθηματικά και Τεχνολογία
 6.     Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 7.     Ιστορία
 8.     Τέχνη
 9.     Αρχιτεκτονική
 10.     Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση

Κάθε θεματικό πεδίο περιλαμβάνει διαλέξεις, αλλά και ποικίλα workshops που επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους την πολύπλευρη και διαδραστική συμμετοχή τους. Το κάθε τμήμα θα αποτελείται κατά μέγιστο αριθμό από 20 άτομα.

 • Οι διδάσκοντες, διακεκριμένοι επιστήμονες, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), καθώς και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είναι απολύτως εξειδικευμένοι στα υπό διδασκαλία αντικείμενα.
 • Τα μαθήματα είναι δωρεάν (χωρίς δίδακτρα).
 • Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πλήρους θεματικού πεδίου οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.
 • Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Για την ολοκλήρωση των θεματικών πεδίων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά τμήματα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2015. Η διάρκεια κάθε τμήματος θα είναι από 75 έως 100 ώρες, με δύο τρίωρα ή τετράωρα μαθήματα ανά εβδομάδα (συνολική διάρκεια μαθημάτων περίπου 4 μήνες). Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: pa-apofoitoi@di.uoa.gr

Η Δράση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων και στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον ελληνικό τρόπο σκέψης και την «Ακαδημία Πλάτωνος». Κορυφαίοι στοχαστές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την Πολιτεία και τον Πολίτη. Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων βιωματικής μάθησης θα αφορούν ενδεικτικά τις παρακάτω θεματικές ενότητες:  

 • Λέξεις και σκέψεις: Αφορά μία σειρά από δημόσιες συζητήσεις, διαλέξεις και ανοιχτές συνομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες, διανοούμενους, πρόσωπα καταξιωμένα στο διεθνές φιλοσοφικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.
 • Εικαστικοί διάλογοι: Εικαστικοί καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα έκφρασης (προβολές video, ηλεκτρονικών εικόνων ή φωτογραφιών, ηχητικές εγκαταστάσεις, animation, διαδραστικά έργα κ.λπ.), αποπειρώνται να μεταγράψουν σε εικόνα τις προβληματικές που εγείρει ο επιστημονικός λόγος μέσα από τις θεματικές ενότητες και να απαντήσουν ο καθένας με τον τρόπο του στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση και την επανεξέταση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της αρχαίας Ελλάδας στη σύγχρονη κοινωνία. Τα έργα θα αξιοποιούν ειδικά τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα και θα παρουσιαστούν σε ειδικά open/street events ή θα στηθούν ως installations σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους της πόλης και της «Ακαδημίας Πλάτωνος» (ανοιχτούς και κλειστούς), ώστε οι πολίτες να έρθουν αναπάντεχα σε επαφή με αυτά. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η τυχαία, απρόσμενη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με τα έργα, η οποία αποβλέπει στο ξάφνιασμα, στο κέντρισμα του ενδιαφέροντος και στη δημιουργία μιας δημόσιας συζήτησης γύρω από αυτά.
 • Εργαστήρια/Workshops:  Με αφορμή τα προγράμματα «Λέξεις και σκέψεις» και «Εικαστικοί διάλογοι», τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων (ενήλικες, οικογένειες, παιδιά) με έννοιες της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας, μέσω της προσωπικής δημιουργίας.
 • Παράλληλες δραστηριότητες: επισκέψεις, διαδραστικές ξεναγήσεις και open days σε χώρους πολιτισμικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο σημαντικών εφαρμογών:
•    Τον Πλοηγό της Φιλοσοφίας
•    Το Εκπαιδευτικό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα

Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας θα παρέχει πληροφορίες για σημαντικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από την ίδια την Ακαδημία Πλάτωνος και την περιοχή της, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, εκτεινόμενα στο σύνολο της γεωγραφίας της πόλης όπως:

 • Ενότητες αναφορών, μνημείων και στοιχείων (προσώπων δομημένου περιβάλλοντος, δρόμων αγαλμάτων) που σχετίζονται άμεσα με την Ακαδημία και την τοπολογία της, οι γύρω δρόμοι, τα τοπωνύμια, η ονοματολογία, ο λόφος του Ιππίου Κολωνού, τα σημεία και τα ορατά στοιχεία εκείνα της αρχαιότητας που αναδύονται με πυκνότητα, μετασχηματισμένα από τη ροή της ιστορίας στην περιοχή της Ακαδημίας.
 • Ενότητες μνημεία και στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου από το Δημόσιο Σήμα έως τον Κηφισό, στην οργανική ενότητα πόλης εντός της οποίας λειτούργησε η Ακαδημία, αλλά και ορατά στοιχεία της αρχαιότητας που συνθέτουν αρχαιολογικές ενότητες και διαδρομές, για τους επισκέπτες της σύγχρονης πόλης και τους κατοίκους της και κύρια τους εκπαιδευτικούς και τους νέους όπως ενδεικτικά το Λύκειο του Αριστοτέλη και η οικία του Πρόκλου. 
 • Οι φαντασιακές ενότητες της φιλοσοφίας που ανακαλούνται από την ύπαρξη της ακαδημίας και αποτυπώνονται στη γεωγραφία της σημερινής πόλης: οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας και οι χώροι δράσης τους, μνήμες και μύθοι, εικόνες που αναδύονται σε αλλεπάλληλα επίπεδα που διαπερνούν οριζόντια τη γεωγραφία της πόλης. Οι φαντασιακές ενότητες δημιουργούν διαδρομές που οδηγούν ταυτόχρονα στην ανακάλυψη της σύγχρονης πόλης και του αρχαίου συστήματος αξιών, με τρόπο βιωματικό όπως αυτό γίνεται αντιληπτό στο σημερινό περιηγητή, στο μαθητή που ανακαλύπτει, στο δάσκαλο που επιχειρεί να διδάξει.

Το σύνολο των στοιχείων αυτών με τη συμβολή της τεχνολογίας θα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης ενός αποθέματος γνώσης, προσβάσιμο επί τόπου, μέσω της τεχνολογίας της γεωπληροφορίας που διαθέτουν πλέον τα κινητά τηλέφωνα, σε συνδυασμό με τη δικτυακή πληροφορία μεγαλύτερης ανάλυσης που θα είναι διαθέσιμη.

Τα δεδομένα αυτά θα παρέχονται ηχητικά και έγγραφα στα συστήματα γεωπληροφορίας, συνοδευόμενα από το κατάλληλο πολυμεσικό υλικό. Επίσης, θα συγκροτηθούν ενότητες διαδρομών, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να επισκεφθεί στο φυσικό χώρο τις αρχαιολογικές, ιστορικές και φαντασιακές ενότητες που θα συγκροτηθούν δημιουργώντας έτσι ένα πολύ ισχυρό μαθησιακό και εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο δύναται να χρησιμοποιείται αυτόνομα από τους νέους και τους μαθητές, κατά τη μετακίνησή τους στην πόλη αλλά και από τους ενήλικους και επισκέπτες της πόλης στο πλαίσιο της συνεχούς μαθησιακής διαδικασίας. Οι ενότητες αυτές θα αποτυπώνονται σε χάρτες που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στον ιστό της πόλης με επίκεντρο την Ακαδημία Πλάτωνος. Το υλικό θα είναι πολύγλωσσο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους αλλοδαπούς επισκέπτες της πόλης αλλά και από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών στην Αθήνα.

Η εφαρμογή Εκπαιδευτικό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνα αποσκοπεί στην αναβάθμιση της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία αιχμής, με την ανάπτυξη μίας σύγχρονης και ελκυστικής μόνιμης διαδραστικής πολυμεσικής έκθεσης.

Το «Εκπαιδευτικό Μουσείο» θα περιλαμβάνει σειρά οθονών αφής που θα εγκατασταθούν σε κτήριο της περιοχής και θα περιέχουν πολυμεσικές εφαρμογές με διαφορετικές θεματικές ενότητες και επίπεδα πληροφορίας, αποτελούμενης από κείμενα, πολυμεσικό υλικό και εικόνες και με το οποίο ο επισκέπτης θα περιέρχεται τόσο τον πραγματικό κόσμο της περιοχής όσο και τον κόσμο των ιδεών. Οι παρουσιάσεις θα είναι δίγλωσσες.

Η «Διαδικτυακή Ακαδημία» θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας. Μέσω αυτής θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις διάφορες δραστηριότητες, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.λπ. που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Επίσης, θα προσφέρονται μια σειρά από πληροφορίες και εφαρμογές για την πληροφόρηση, τη διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε θεματικά fora διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων χρηστών και η δυνατότητα παρακολούθησης της ψηφιακής μετάδοσης συνεδρίων και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που αφορούν στο έργο.

Στην ενότητα προβλέπεται να αναπτυχθούν προγράμματα που αφορούν στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας, την επιχειρηματική εκπαίδευση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. Τα προγράμματα αυτά, που θα αφορούν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, θα πραγματοποιούνται στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος και θα έχουν τόσο τη μορφή τυπικής μάθησης (σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια, κ.λπ.), όσο και άτυπης μάθησης (fora συζητήσεων, βιωματικές ασκήσεις κ.λπ.).

Ταυτόχρονα προβλέπεται η δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης που θα λειτουργεί ως σημείο επαφής με υποψήφιους νέους επιχειρηματίες. Μέσω του Κέντρου θα παρέχονται πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στους νέους (δυνητικούς) επιχειρηματίες.

Ακόμα, μέσω του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης θα σχεδιάζονται και θα οργανώνονται Ημερίδες δικτύωσης με στόχο τη διασύνδεση και επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, επαγγελματίες, σύμβουλους επιχειρήσεων, δυνητικούς χρηματοδότες, ΜΚΟ κ.λπ., προκειμένου οι υποστηριζόμενοι να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχή δραστηριοποίησή τους.

 

      

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται σειρά δράσεων που αναδεικνύουν στους πολίτες την ιστορική μνήμη της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Διεθνές Συμπόσιο Νέων με αφορμή το 23ο Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Το Συμπόσιο Νέων θα απευθύνεται σε φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσης και απόψεων πάνω σε καίρια θέματα της εποχής που έχουν θιχτεί από τη φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα. Το Συμπόσιο Νέων θα έχει τη μορφή διεθνούς roadshow και οι συζητήσεις του θα πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
 • Διεθνής Διαγωνισμός (Call to Action) Νέων Σχεδιαστών για τη δημιουργία θεματικών προϊόντων υψηλού επιμορφωτικού χαρακτήρα σε σχέση με την Ακαδημία Πλάτωνος. Τα βραβευμένα σχέδια θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προωθητικών αναμνηστικών προϊόντων.